ARTIKEL 12 – HERROEPINGSRECHT

12.1 – Wettelijke herroepingstermijn

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen heeft de Koper een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder de verplichting om redenen op te geven of boetes te betalen.

Na mededeling van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen deze termijn van 14 dagen, heeft de Koper nog eens 14 dagen de tijd om de betrokken product(en) terug te sturen.

12.2 – Voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de termijn zoals vermeld in artikel 12.1, worden alleen de prijs van de gekochte producten en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Koper blijven.

Retouren dienen te worden uitgevoerd in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, handleiding, enz.), zodat ze als nieuw kunnen worden doorverkocht, en bij voorkeur vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimale verwerking.

Indien het product is verslechterd door handelingen anders dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van het product vast te stellen, kan de aansprakelijkheid van de Koper worden ingeroepen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, vindt de Koper in Bijlage 2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden een standaard herroepingsformulier dat per e-mail kan worden verzonden naar contact@pokemon-knuffel.com.

De Koper dient zijn herroepingsintentie duidelijk en zonder enige twijfel uit te drukken en vermeldt de bestelling waarop deze herroeping betrekking heeft.

Nadat het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling is verzonden, dient de Koper de betrokken product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring terug te sturen.

Deze schatting van retourkosten verbindt Pokémon Knuffel niet. De prijs voor het retourneren van het product kan variëren afhankelijk van de vervoerder die de Koper kiest voor het retourneren van het product.

Als de Klant een artikel verzendt met een waarde van meer dan 75 euro, wordt hem aangeraden een bezorgdienst te gebruiken waarmee hij de verzending kan volgen of een verzekeringspolis voor de verzending af te sluiten.

Pokémon Knuffel kan niet garanderen dat het door de Koper teruggestuurde artikel correct wordt ontvangen.

12.3 – Uitgesloten producten van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende regelgeving kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor geopende audio-, video- of computer software-opnames, goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of aangepast, en goederen die door de klant zijn geopend en om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggestuurd. Evenzo kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor cadeaubonnen.

12.4 – Retouradres

Kamer 102, Nr.72, Qiaonan Road, Qiaonan gemeenschap, Fuhai straat, Bao’an District, Shenzhen, China

Geschatte retourkosten: 20 euro.

12.5 – Terugbetaling

Bij uitoefening van het herroepingsrecht zal Pokémon Knuffel de betaalde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de beslissing van de Koper om zich terug te trekken, terugbetalen, en dit via dezelfde betaalmethode als die welke is gebruikt voor de bestelling (tenzij de Koper uitdrukkelijk instemt met een terugbetaling via een andere betaalmethode).

Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot de ontvangst van het product of tot de Koper bewijs heeft geleverd van de verzending van het product, waarbij de datum van het eerste van deze feiten wordt aangehouden.

Bij gebrek aan terugbetaling na 14 dagen vanaf de datum waarop Pokémon Knuffel op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Koper om zich terug te trekken, riskeert Pokémon Knuffel de verschuldigde bedragen te moeten terugbetalen, verhoogd met het wettelijke tarief als de vertraging in de terugbetaling minder dan 11 dagen bedraagt, 5% als de vertraging tussen 10 en 20 dagen ligt, 10% als de vertraging tussen 20 en 30 dagen ligt, 20% als de vertraging tussen 30 en 60 dagen ligt, en 50% als de vertraging tussen 60 en 90 dagen ligt.

Pokémon Knuffel is niet verplicht om aan de Koper extra kosten terug te betalen als deze uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de standaard bezorgmethode aangeboden op contact@pokemon-knuffel.com.

De terugbetaling van aankopen die zijn gedaan met cadeaubonnen zal uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen worden uitgevoerd voor hetzelfde bedrag als dat is betaald in die vorm.

Voordelen verkregen bij de aankoop van producten, met name via een loyaliteitskaart, worden geannuleerd bij terugname van het product en de terugbetaling van dat product.

0
Uw Winkelwagen
Nog maar 40.00 voor gratis levering!
Gefeliciteerd! Gratis levering. 📦
Nog maar 60.00 voor een cadeau 🎁 (Waarde 15€)
Empty CartUw winkelwagen is leegTerug naar de winkel